Disclaimer

De website www.slowkoken.nl is ontstaan vanuit onze interesse in en enthousiasme over de slowcooker. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. We streven ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Bij wijze van service bevat deze site links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en ook niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zullen we zorgvuldig behandelen. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Copyright

Alle teksten, beeldmateriaal en recepten zijn © SlowKoken.nl, tenzij anders is aangegeven. Je mag van ons werk gebruikmaken met bronvermelding (www.slowkoken.nl).

De slowcooker (het apparaat) getoond op de website is onze slowcooker van Morphy Richards, we hebben toestemming voor gebruik van dit beeld.

Contact

Wil je met ons contact opnemen? Dat kan, zie de e-mailadressen op de contactpagina.

© 2011-2015 slowkoken.nl